Privacy verklaring - Januari 2021

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Volgens deze regelgeving moet een bedrijf aangeven welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe deze gegevens worden beschermd.

Persoons- en contactgegevens
Bij een vraag via het contactformulier moet een e-mailadres en een telefoonnummer worden opgegeven. Via je e-mail of telefoonnummer kan ik contact met je opnemen om je vraag te beantwoorden en/of nadere informatie te verstrekken. Jouw e-mailadres wordt alleen voor dit doel gebruikt. Ik stuur je ongevraagd geen verdere informatie toe. Ook je telefoonnummer zal ik alleen voor dit doel gebruiken.

Bij een opdracht om bij jou thuis te coachen heb ik adresgegevens nodig. Ook met deze gegevens zal ik uiterst zorgvuldig omgaan en ik zal deze niet, behalve met jouw toestemming, aan anderen verstrekken tenzij ik hiertoe op wettelijke grond verplicht ben. Alle gegevens worden handmatig verwerkt. Persoons- en contactgegevens worden niet aan derden doorverkocht.

Beveiliging van gegevens
Mijn website heeft een veiligheidscertificaat, zodat ook informatie via het contactformulier goed beschermd is. Deze bescherming is herkenbaar aan het dichte slotje en https:// Ook mijn laptop, tablet en mobiele telefoon zijn goed beveiligd.

Bewaren van de gegevens
Op basis van de eerdergenoemde AVG mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel. De gegevens van potentiële klanten bewaar ik niet langer dan een jaar. Gegevens van klanten waarmee een coaching traject wordt afgesproken worden niet langer dan twee jaar bewaard, gerekend vanaf de laatste dag van het traject.

Inzien van gegevens
De bewaarde persoonsgegevens kunnen op verzoek worden ingezien, aangepast of verwijderd. Een verzoek kan worden ingediend via info@123opruimcoach.nl.

 

Contact gegevens

Pauline Veldhuis
Email: info@123opruimcoach.nl
Telefoon: 070 209 6789
Den Haag, Zuid-Holland

KvK: 81319096
BTW: NL003560913B74